Skjema


Tilskuddsordninger

Miljøverndepartementet har en rekke tilskuddsordninger for økonomisk støtte til kommuner, organisasjoner, forskningsinstitusjoner, private virksomheter og privatpersoner som vil sette i verk tiltak for å bedre miljøtilstanden i Norge.

 

Vedlegg til elektronisk søknad om vrakpant på fritidsbåt